آموزش مهارت‌های «تفکر نقادانه» به دانش آموزان – ویکی مدیا ایران

ارسال شده توسط

هفته نامه امید جوان – نویسنده لی واتانب کراکت (Lee Watanabe Crockett)، مترجم خدیجه حسینی: تفکر نقادانه مهارتی بسیار مهم و حیاتی برای گذران زندگی است
۸٫ حل مسئله

طرح یک مساله خاص یکی از بهترین روش ها برای تدریس مهارت های تفکر نقادانه است. هدف یا «پاسخ» را گشوده نگه دارید تا به بارزترین رویکرد ممکن برای حل مسئله دست یابید. این خصوصیت پرسش های بنیادین است که پاسخی آسان ندارند. یافتن پاسخ این گونه پرسش ها مستلزم کشف و ترکیب اطلاعات از طریق تفکر نقادانه است.
۹٫ به نقش گذاری بازگردید

۴٫ ایجاد یک کشور